Tietosuojalomake

Tietosuojalomake

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Jalavilla

Yhteystiedot:
Keskustie 2
51200 Kangasniemi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Jalavilla, Mari Jalava
Keskustie 2
51200 Kangasniemi
+358 40 801 0844
mari.jalava@jalavilla.com

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Jalavilla, Mari Jalava
Keskustie 2
51200 Kangasniemi
+358 40 801 0844
mari.jalava@jalavilla.com

2. Rekisteröidyt

Jalavillan kanta-asiakasjärjestelmään liittyneet henkilöt ja jalavilla.fi sekö jalavilla.com sivuston verkkokaupan asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen rekisterinpitäjän toimintojen ja asiakaspalvelun ylläpitäminen, kehittäminen ja analysointi sekä markkinoinnin kohdentaminen eri asiakasryhmille.Kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin sovellettavan lainsäädännön, kuten Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • asiakassuhteen hoitaminen
  • palveluistamme ja tuotteistamme tiedottaminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietoja:

Perustiedot, kuten: nimi; syntymäaika; sukupuoli; sähköpostiosoitteet; puhelinnumerot; osoitteet; mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot.

Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten: verkkokaupan käyttämiseen liittyvät tunnistamistiedot; (kanta-asiakasnumero); asiakkuuden alkamisajankohta sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Tarjouksiin ja ostoihin sekä muuhun yhteydenpitoon liittyvät tiedot, kuten: rekisteröityyn kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö ja muu asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen mari.jalava@jalavilla.com

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkaessa ja kestäessä.

Henkilötietojen päivityksiä saadaan myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta, järjestöiltä ja yrityksiltä, julkisista rekistereistä sekä muista julkisista lähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Jalavilla voi luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa seuraavasti:

  • Rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella;
  • Valtuutetuille kolmansille osapuolille siinä määrin, kuin ne osallistuvat tässä rekisteriselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Jalavilla velvoittaa mainitut tahot pitämään kaikki niille luovutetut henkilötiedot salassa ja turvaamaan henkilötietosi riittävällä tavalla; ja
  • Pakottavaan lainsäädäntöön perustuvan vaatimuksen nojalla.

Luovutukset EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle:

  • Jalavilla saattaa luovuttaa henkilötietoja EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle tämän rekisteriselosteen mukaisten tarkoitusten toteuttamiseksi; ja
  • Jalavilla luovuttaa tai siirtää henkilötietoja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle ainoastaan sellaisille yhteisöille, joiden osalta Jalavilla on varmistanut riittävän tietosuojan tason sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla.

Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä käytännöllisistä syistä johtuen tietoja saatetaan säilyttää Jalavillan käyttämien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla ja nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja Jalavillan lukuun.

Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolakia (523/1999) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaa henkilötietodirektiiviä (95/46/EY).

8. Käsittelyn kesto

Kerättyjä tietoja säilytetään Jalavilla rekisterissä seuraavalla tavalla:

  • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
  • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Evästeet

Jalavilla käyttää evästeitä jalavilla.com -verkkokaupassaan.

Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa tietokoneelle tai päätelaitteelle internetiä käytettäessä. Evästeiden avulla mm. varmistetaan verkkosivuston tarkoituksenmukainen toiminta.

Käyttäjän tietokoneelle tai päätelaitteelle tallennetun evästeen avulla verkkosivusto muistaa käyttäjän laitteen ja kerää tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja käyttäjän selaimella käytetään. Tämän avulla yritysten on mahdollista selvittää, kuinka suosittuja yksittäiset sivut ovat.

Palveluiden toimittaminen internetissä käytännössä edellyttää teknisesti sitä, että evästeet tallennetaan. Sähköisessä kaupankäynnissä on tärkeää, että verkkosivusto muistaa käyttäjän vierailleen verkkokaupassa ja sen, mitä tuotteita käyttäjä on katsellut ja lisännyt ostokoriinsa tai toivelistallensa. Evästeet mahdollistavat siten sen, että verkkosivusto muistaa käyttäjän ostoskorin sisällön, kun käyttäjä vierailee muilla sivuilla ennen ostosta.

Evästeiden avulla ei voida selvittää käyttäjän henkilöllisyyttä. Evästeet eivät levitä viruksia tai muita haittaohjelmia. Evästeet eivät myöskään kerää tietoja, mihin muuhun käyttäjä käyttää tietokonettaan tai millä muilla internet-sivuilla käyttäjä vierailee.

Jalavilla tarvitsee evästeitä esim. tilastotietojen keräämiseen, sivuston parantamiseen ja varmistaakseen sivuston häiriöttömän toiminnan. Jotta verkkokauppa muistaa ostoskorin sisällön ja kirjautumistiedot, evästeiden käyttö on välttämätöntä. Lisäksi Jalavilla käyttää evästeitä seuratakseen käyttäjien selaustapoja -ja toimintoja. Jalavilla käyttää saatuja tietoja näyttääkseen käyttäjille kohdistettua sisältöä.

Jalavilla käyttää evästeitä myös markkinointitarkoituksessa, jotta se voi seurata useiden eri verkkosivustojen käyttöä. Näitä evästeitä käytetään asiakasprofiilien koostamiseen käyttäjien haku- ja selauskäyttäytymisestä.

Jalavillan verkkosivusto kysyy kävijältä evästeiden hyväksymistä, kun käyttäjä vierailee Jalavillan verkkosivustolla ensimmäisen kerran.

Sivuston alareunaan ilmestyy tietopalkki, jossa kerrotaan sivuston käyttävän evästeitä. Mikäli käyttäjä jatkaa Jalavillan verkkosivuston käyttämistä, palkki häviää ja evästeet ovat käytössä. Käyttäjä voi kieltää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Tällöin on huomattava, että Jalavillan verkkosivusto ei toimi täydellisesti. Käyttäjällä on aina mahdollisuus tarkistaa, mitä evästeitä tietokoneelle on tallennettu, sekä muuttaa ja poistaa tallennettuja evästeitä.

Jalavilla käyttää useita erityyppisiä evästeitä. Google Adwords -evästeitä käytetään seuraamaan, mitä mainoksia käyttäjä tulee näkemään, ja kuinka tehokkaita Google-haun tuottamat mainokset ovat. Niitä voidaan käyttää myös Google-hakujen mukauttamiseen, jotta käyttäjän hauista tulee tehokkaampia. Google Adwords-evästeet tallentuvat 30 päiväksi.

Kuten edellä on todettu, evästeitä käytetään lisäksi tilastojen laatimiseen. Evästeitä käytetään käyttäjän selauskäyttäytymisen muistamiseen, toisin sanoen kuinka monta kertaa käyttäjän tietokoneella tai päätelaitteella on vierailtu Jalavillan verkkosivustolla, kuinka kauan käyttäjä vieraili verkkosivustolla ja mitä kautta käyttäjä päätyi Jalavillan verkkosivustolle. Tätä tarkoitusta varten Jalavilla käyttää Google Analyticsia.

Evästeitä käytetään antamaan käyttäjälle yksilöllinen istuntotunniste, joka poistetaan, kun käyttäjä sulkeen selaimen.

Jalavilla vastaa vain omalla sivustollaan käyttämistä evästeistä, vaikkakin Jalavillan sivustolla voi olla linkkejä myös muille sivustoille.